Tấm ốp Hobiwood L3ST kích thước: Sóng cao 15mm, ngang 198mm, dài 3000mm

Mã màu sản phẩm tấm ốp Hobiwood

Tấm ốp Hobiwood L3SC kích thước: Sóng cao 20mm, ngang 198mm, dài 3000mm

Tấm ốp Hobiwood L4ST kích thước: Sóng cao 12mm, ngang 183mm, dài 3000mm

Tấm ốp Hobiwood L4SC kích thước: Sóng cao 25mm, ngang 183mm, dài 3000mm

Tấm ốp Hobiwood Nano phẳng dày 8mm, rộng 400mm, dài 3000mm

Phụ kiện tấm ốp Hobiwood

Phụ kiện tấm ốp Hobiwood
Phụ kiện tấm ốp Hobiwood

Thông tin liên hệ mua tấm ốp Hobiwood

    Liên hệ tư vấn mua hàng
    Xưởng Gỗ Tony